I vår smedja, vid sjön Nådjärv, skapar vi bruks- och konstföremål genom traditionellt klensmide med hjälp av eld, städ och hammare. Ett robust smide där märken efter hammarslagen gärna får synas och inget större besvär läggs på att polera smidet. Det enkla tillåts vara det vackra.